Küldetésünk

Mi az egyik legfontosabb eszköz, amit ismerni és használni kellene egy jobb élethez?

A megértés. (Értés, Felfogás, Tudás, Ismeret, Hozzáértés.)

A megértés megteremtésének módja a nyelv megértése és használata.

A nyelv megértése és használata kizárólag a szavak (és jelek) jelentéseinek és a mondatalkotás szabályainak megismerésétől és a gyakorlatának elsajátításától függ.

A tudás nyelve az angol nyelv. Az angol nyelv a tudomány, és a felsőszintű oktatás, a gazdaság, a politika, a diplomácia, a közlekedés, a szállítás, a hírközlés, a számítógépek és elektronikus eszközök világának nyelve, a népszerű kultúra nyelve, valamint második nyelvként az egymás nyelvét nem ismerők közös nyelve.

Az angol a világnyelv.

Az angol nyelv ismerete az egyik legfontosabb eszköz, amely egy jobb élethez vezethet.

(Az anyanyelv ismerete és helyes használata, valamint a haza, a nép kultúrájának megismerése, és megőrzése nem kevésbé fontos!)

Célunk, küldetésünk az egyre jobb megértés létrehozása a világnyelv széleskörű megismerésén és egyre jobb használatán keresztül, amely az élet minden területén magasabb szintű ismeretet, több tudást és ésszerűbb alkalmazást, valamint kevesebb nehézséget, zűrzavart (összezavarodás, félreértés, helytelen cselekvés, kudarc, stb.) eredményez, és így egy jobb élethez vezethet.