Világnyelv

A világnyelv az a nyelv, amit az egész világ használ az egymással történő kölcsönös információcserére, azaz kommunikációra. Világnyelv alatt azt értjük, hogy a civilizáció mai fejlettségi szintjén ez használatos a tudomány, a kereskedelem és a diplomácia nyelveként.
Ez nem a legtöbbek által beszélt anyanyelv (csak a második), a mandarint (Kína hivatalos nyelve) használják a legtöbben, de ezt főleg csak Kínában értik. Az angol nem anyanyelvként tanult, a második nyelvként a leggyakrabban használt nyelv.

Más “világnyelvek”:

Korábban más nyelvek töltötték be a “világnyelv” szerepét, de csak meghatározott földrajzi területeken, ill. a tudomány és gazdaság egyes részein. Például a latin nyelv Európában és a keresztény vallású területeken, ill. az orvoslásban volt uralkodó nyelv. Az orosz nyelv Kelet-Európában és a Szovjetunióba kényszerített államokban vált hivatalos nyelvvé, a gyarmatosítók nyelvei (spanyol, portugál, francia, angol, holland) pedig a megszállt területeken volt “világnyelv”. Ezenkívül a posta nemzetközi nyelve a mai napig a francia, a klasszikus zene világszinten elfogadott nyelve az olasz, a baletté megint csak a francia, valamint a tudomány nyelve a XIX. században a német volt.
Az angol csak a II. világháború után vált a legjelentősebb, legfőbb világnyelvvé. Most már az angolt tekintjük az egyedüli ill. nemzetközi világnyelvnek.

A népszerű vélekedés ellenére az angol nem nyomja el az anyanyelveket. Azonban, ahogy minden korábbi világnyelv, ez is ad szavakat a lassan ugyan, de mégis változó anyanyelvekhez.

Gazdasági, szociális nézőpontból tekintve a világnyelv léte és ismerete hatalmas előny jelent.
Az egyre inkább a modern technológiákra és a gyors, határok nélküli kommunikációra épülő világunkban az angol ismerete nem csak az egyének, családok, de területek, országok virágzását vagy hanyatlását is jelentősen meghatározhatja.
Egyes területeken a világnyelv tanulását és használatát tudatosan hátráltatják egy, a gazdaságot uraló csoport hatalmon maradási terveinek részeként. Kína például nem tartozik ezen államok közé. Ott óriási és eredményes erőfeszítéseket tesznek hatalmas tömegek angolul tanítására!
Videó, az angol nyelv, mint világnyelv terjedéséről Kínába és a világ más területein:

Érdemes ezen elgondolkodni: Mit jelentene az ön és családja életére nézve az angol, mint világnyelv alapos ismerete és könnyed használata?
További információk a világnyelvek témájában a Wikipédián:
Tovább: világnyelv